OGI-IT

Ние реализираме ИТ

Фирмата OGI-IT е независим софтуерен разработчик и системен интегратор. Ние разработваме поръчков софтуер. Той осигурява нужното предимство на клиентите ни. Областа на дейност на клиентите ни се отличава с повишени изисквания за качество.

От 2012г. ние разработваме OGI-IT LIMS (Laboratory Information Management System). Погледнете стрницата за OGI-IT LIMS на немски език или ни контактувйте.

Ние планираме и разработваме

  • мобилни приложения “Apps” (iPhone, iPad, Android)
  • приложения (Windows, Linux, OS X)
  • Уеб-приложения (J2EE, HTML, CSS, JavaScript)
  • База данни (Oracle и други, както и NoSQL)
  • инфраструктура (мрежи, сървери, телефон, видео)
  • индустриални протоколи (CAN-Bus, J1939, IEC 60870-5-101/104)

Пишете ни, ние говорим български.