OGI-IT

Огнян Чакалов

ad personam

роден на 1.10.1965 в София, България
немска езикова гимназия, София 1979-1983
завършено средно образование 2.7.1983 София
следване топлинна и масообменна техника и изчислителна техника 1983-1986 София
следване електротехника 1986-1991 технически университет виена
следване информатика 1988-1992 технически университет виена
диплома инженер електротехника (индустриална електроника и контролна техника) 18.10.1991 ТУ Виена
Австрийско гражданство 21.2.1992
диплома инженер информатика 1.6.1992 ТУ Виена
University of Camebridge First Certificate in English март 2000
Oracle Certified Proffesional (OCP) 21.2.2003
женен, 2 деца

езици

писменно и устно: немски, английски, български
устно: руски

дипломни работи

интерфейс за чипкарти (електротехника) септември 1991
имплементиране на дървообразна мрежа(информатика) май 1992

професионално развитие

По време на следването работа на договорна основа:

 • PLC Compiler, дизайн и реализация
 • системно програмиране, дизайн и реализация на многозадачна операционна система на основа 80386
 • чипкарти, реализация на различни интерфейси

студий писани за австрийската академия на науките:

 • Peissl, W., Tschakalov, O., Wild, C., 1991, възможни последствия от въвеждането на medcard в Австрия, част B.
 • Nentwich, M., Peissl, W., Pisjak, P., Cas, J., Tschakalov, O., 1993, ‘потребителски карти’ – нови технологии – нови опастности?

от 1.11.1990 до 31.12.2006 назначен при PDTS Ges.m.b.H.

 • IDE (Integrated Development Environment) със симулатор за PLC Compiler
  1990 дизайн и реализация
 • протокол за дървообразна мрежа
  1990/91 дизайн и реализация
 • Bank-Austria Desktop (система за ограничен достъп с чипкарти за OS/2)
  1991/92/93 ръководител проект и реализация
 • Touchpanel (графичен потребителски интерфейс за радио и телефонна комуникация
  1993/94/95 ръководител проект, дизайн с клиента, реализация в група
 • спасителен контролен център: информационна система, радио и телефонна комуникация, Smalltalk, Oracle база данни, GIS
  1995/96/97 ръководител проект, анализ с клиента, дизайн с клиента, реализация в група
 • редундантна база данни(Oracle 7 с Novell SFT III)
  1998 дизайн с клиента, помощ за група на клиент
 • спасителен контролен център: Развитие на следващата версия 1.5
  1998/99 ръководител проект, анализ с клиента, дизайн с клиента, реализация в група
 • контролен център: база данни, дизайн, разпределени база данни, репликация връзка с хост база данни (CA DB на IBM Mainframe)
  2000 ръководител проект, анализ с клиента, дизайн с клиента
 • Subscriber Management, Oracle Portal
  2000/2001 ръководител проект, анализ с клиента, дизайн с клиента, реализация в група
 • ръководител на група от 12.2000
 • Subscriber Management, JAVA
  2001/2002 дизайн, реализация в група
 • спасителен контролен център: Развитие на следващата версия портиране към JAVA версия 2
  2004 ръководител проект, анализ с клиента, дизайн с клиента, реализация в група
 • Уеб-портал за държавна агенция (DB, J2EE Applikation Server, Portal, SSO с LDAP)
  2003-2008 ръководител проект, анализ с клиента, дизайн с клиента, реализация в група

Създаване на OGI-IT 2.1.2007