OGI-IT

Контакти, информация

фирма: OGI-IT eU
правна форма: едноличен търговец (ЕТ)
място на регистрация: Виена
   FN 287660f
Handelsgericht Wien
UID: ATU63092058
собственник: Огнян Чакалов
изпълнителен директор:   Огнян Чакалов
адрес: 1130 Wien
Fasangartengasse 15
Österreich
телефон: +43 1 9835922
факс: +43 1 9835922 10
емайл office@ogi-it.com
WKO Firmenabfrage